top of page

ניהול כספים - סמנכ"ל כספים במיקור חוץ 

 

 

אנחנו מאמינים בכך שכל אחד צריך לעשות  את מה שהוא טוב בו, ואנחנו טובים בניהול כספים.

אנו מתמחים בלתת  לך אפשרות להגדיל ולפתח את החברה, כשאנחנו לצידך בניהול הכספים. חברתנו תמנה לך חשב ומנהל עסקים, אשר יעסקו בניהול השוטף של הצדדים הכספיים השונים בחברתך:

 

Anchor 9

 

 

 

 

  • ניהול תזרימים – לבו של העסק הוא תזרים המזומנים. אנחנו ננהל עבורכם את תזרים המזומנים העתידי ובהתאם לו את התשלומים לספקים ואת תהליכי הגבייה בארגון. זאת, באמצעות מערכת המאפשרת לקבל תמונת מצב מדויקת של התזרים 24/7 שלושה חודשים קדימה. בנוסף, נשמור על קשר יום יומי עם בנקים המממנים של החברה.

 

 

 

 

 

 

  • ניהול אשראי – בנקאות היא שפה ועבורנו היא שפת אם. אנחנו נעסוק בהתאמת האשראי לצורכי החברה, במציאת האשראי הזול והמתאים לה ובניהול האשראי השוטף מול הבנקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ניהול סיכונים – בכל עסק יש סיכונים, והתפקיד שלנו הוא להקטין אותם ולאפשר לכם להגדיל את הפעילות העסקית ולישון בשקט. לחברה מודל ייחודי לניהול סיכוני אשראי לקוחות ומערכת גבייה תומכת, שיוכלו להקטין את הפרשות החברה לחובות מסופקים ואבודים ולאפשר להגדיל את הפעילות הליבה של העסק. בין אם הסיכונים הייחודיים לחברה שלכם כרוכים בשער חליפין, בשערי סחורות, בשערי ריבית או בגורמים אחרים - אנחנו נקטין את הסיכונים האלה כדי לשמור על החברה.

 

 

 

 

  • דו"חות ניהוליים – מידע עסקי בזמן אמת הוא מפתח להצלחה בעולם הדינמי של המאה ה-21. אנחנו נבנה ביחד אתכם את הדוחות הניהוליים הדרושים לכם ונפיק אותם באופן שוטף, על פי לוח זמנים קבוע. דוחות אלו יאפשרו לנהל את החברה ואת המכירות בצורה טובה יותר. 

 

 

 

 

 

  • התפעול השוטף – מחלקת הכספים צריכה להיות גלגל השיניים שמחבר את הארגון, אנו נדאג לבנות אותה בצורה המתאימה כך שהעסק יוכל לעבוד בצורה משומנת ללא חריקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ריכוז העבודה מול רשויות המס ורו"ח המבקר – אנחנו לא מחליפים את רו"ח המבקר של החברה אבל אנחנו נהיה החוליה המקשרת בין החברה לרשויות המס ולרו"ח המבקר, כך שתקבלו את התפוקה הטובה ביותר ותוכלו להתרכז בפיתוח העסק.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • חיסכון בהוצאות – לחיסכון בהוצאות שני שלבים. הראשון הוא לדעת איפה ניתן לחסוך והשני הוא להשיג את המחירים הזולים והמתאימים יותר. אנחנו בפיננסתים, במסגרת הבקרה התקציבית אנו עורכים מדי רבעון בדיקת עלויות והוצאות ואחריהם מתחילים את תהליך המו"מ. לפיננסתים יתרון במו"מ מול הספקים, זאת כי אנו מייצגים כוח קנייה גדול יותר, וכך אתה יכול להנות ממחירים טובים יותר. בעזרת זאת, אנו מצליחים לחסוך ללקוחותינו עשרות אלפי ₪ בשנה.  

 

 

Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 19
bottom of page