top of page

 

 

  • גיוס עובדים -  המקצוע שלנו הוא כספים ואנחנו יודעים לגייס ולהכשיר אנשים בתחום זה.

    כשאתם צריכים לאייש תקן נוסף במחלקה או להחליף עובדים שאינכם מרוצים מהם אנחנו נמצא

    את העובד המתאים ביותר לתפקיד ונכשיר אותו לעבודה.

 

  • בניית והבניית מחלקת הכספים - כאשר הארגון גדל או קטן, גם מחלקת הנהלת חשבונות נדרשת להתאים את עצמה ולהשתנות. את המחלקה צריך לבנות כך שתעבוד ביעילות, באפקטיביות ביושרה ובמקצועיות הגבוהים ביותר. אנו מנתחים ביחד איתך את הצרכים ואיכות השרות שמחלקת הכספים נדרשת לתת לאירגון, מגייסים עובדים חדשים אם נדרש, מגדירים ומטמיעים את נהלי העבודה הנכונים. אחרי תקופה קצרה של מספר שבועות, מחלקת הכספים של חברתך תהיה טובה יותר

 

  • החלפת כח אדם - לפעמיים נוצר מחסור זמני בעובדים. חופשת לידה, מילואים ארוכים או עומס עונתי. אנחנו נוכל לסייע, להשים לחברתך עובד זמני או לבצע עבורך את הנדרש.

 

 

גיוס השמה ובניית מחלקות הנה"ח

bottom of page