top of page

קצת עלינו

200,000,000

מחזור העסקאות הצפוי של שותפינו השונים בשנת 2017 צפוי להיות כ 200,000,000 ש"ח 

מחלקות כספים במיקור חוץ 

ניהול הכספים הינו חלק חשוב, מרכזי ומשמעותי בתפעול בארגון, בין אם הוא חברה או עמותה.

ניהול כספים הינו תחום מקצועי הדורש ידע מקיף בעולם הכספים והבנה פיננסית מקיפה. תחום זה דורש לא אחת מענה יצירתי לסוגיות העולות בניהול השוטף של הארגון. ניהול כספים נכון הוא תוצאה של ניסיון רחב היקף המאפשר לתת מענה לא אחת לסוגיות מורכבות.

 

אנחנו בפיננסתים מביאים ידע, ניסיון, מקצועיות וכל זאת על מנת לאפשר למנהלי הארגון לנהל את פעילות הליבה בחברה ולתת לנו לעסוק בתחום הליבה שלנו, העולם הפיננסי.

כל חברה או ארגון צריכים מחלקת כספים, אנו בפיננסתים נדע לתת את מלוא המענה המקיף והמתאים לארגון, למורכבותו ולהקף הפעילות שלו.

bottom of page