top of page

שרות מנוהל  - מיקור חוץ של מחלקת הכספים

 

 

אנחנו חושבים  שכל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו, ואנחנו טובים בניהול כספים.

מיקור חוץ מלא של מחלקת הנהלת החשבונות יאפשר לכם להתרכז בניהול העסק ופיתוחו ובמכירות, והעיסוק היום יומי בהנהלת החשבונות וניהול הכספים יהיה באחריותנו. 

 

Anchor 1

 

 

 

 

  • ניהול תזרימים – לבו של העסק הוא תזרים המזומנים. אנחנו ננהל עבורכם את תזרים המזומנים העתידי ובהתאם לו את התשלומים לספקים ואת תהליכי הגבייה בארגון. זאת, באמצעות מערכת המאפשרת לקבל תמונת מצב מדויקת של התזרים 24/7 שלושה חודשים קדימה. בנוסף, נשמור על קשר יום יומי עם בנקים המממנים של החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ניהול אשראי – בנקאות היא שפה ועבורנו היא שפת אם. אנחנו נעסוק בהתאמת האשראי לצורכי החברה, במציאת האשראי הזול והמתאים לה ובניהול האשראי השוטף מול הבנקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • גמישות ורציפות – אנחנו מתחייבים לאמנת השירות. חופשה, מחלה, או מילואים לא יפגעו באיכות הנהלת החשבונות שתקבלו. בנוסף, ניתן לשנות את היקף עבודת המחלקה בהתאם לצורכי העסק וכך לחסוך בעלויות. 

 

 

 

 

 

 

 

  • ניהול סיכונים – בכל עסק יש סיכונים, והתפקיד שלנו הוא להקטין אותם ולאפשר לכם להגדיל את הפעילות העסקית ולישון בשקט. לחברה מודל ייחודי לניהול סיכוני אשראי לקוחות ומערכת גבייה תומכת, שיוכלו להקטין את הפרשות החברה לחובות מסופקים ואבודים ולאפשר להגדיל את הפעילות הליבה של העסק. בין אם הסיכונים הייחודיים לחברה שלכם כרוכים בשער חליפין, בשערי סחורות, בשערי ריבית או בגורמים אחרים - אנחנו נקטין את הסיכונים האלה כדי לשמור על החברה.

 

 

 

 

 

 

  • דוחות ניהוליים – מידע עסקי בזמן אמת הוא מפתח להצלחה בעולם הדינמי של המאה ה-21. אנחנו נבנה ביחד אתכם את הדוחות הניהוליים הדרושים לכם ונפיק אותם באופן שוטף, על פי לוח זמנים קבוע. דוחות אלו יאפשרו לנהל את החברה ואת המכירות בצורה טובה יותר. 

 

 

 

 

 

 

 

  • תפעול שוטף – מחלקת הכספים היא גלגל השיניים שמחבר בין חלקי הארגון השונים. אנחנו נדאג לבנות אותה כך שהעסק יעבוד בצורה משומנת וללא חריקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • הנהלת חשבונות עסקית ולא רק חשבונאית –  הנהלת החשבונות תעניק לכם תמונת מצב עסקית בזמן אמת ואת כל הכלים הנדרשים לקבלת החלטות נכונות. זאת, בנוסף להנהלת החשבונות החשבונאית השוטפת.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ריכוז העבודה מול רשויות המס ורו"ח המבקר – אנחנו לא מחליפים את רו"ח המבקר של החברה אבל אנחנו נהיה החוליה המקשרת בין החברה לרשויות המס ולרו"ח המבקר, כך שתקבלו את התפוקה הטובה ביותר ותוכלו להתרכז בפיתוח העסק

 

 

 

 

 

 

  • חיסכון בהוצאות – לחיסכון בהוצאות שני שלבים. הראשון הוא לדעת איפה ניתן לחסוך והשני הוא להשיג את המחירים הזולים והמתאימים יותר. אנחנו בפיננסתים, במסגרת הבקרה התקציבית אנו עורכים מדי רבעון בדיקת עלויות והוצאות ואחריהם מתחילים את תהליך המו"מ. לפיננסתים יתרון במו"מ מול הספקים, זאת כי אנו מייצגים כוח קנייה גדול יותר, וכך אתה יכול להנות ממחירים טובים יותר. בעזרת זאת, אנו מצליחים לחסוך ללקוחותינו עשרות אלפי ₪ בשנה.  

 

 

 

 

 

 

Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
bottom of page